De Groene Code

De Groene Code is verdeeld in de volgende onderdelen:

 1. Algemeen
 2. De Groene Code op een afgesloten terrein
 3. De Groene Code op onverharde wegen
 4. Consequenties van de Groene Code

1. Algemeen

Één van de voordele van het bezit van 4x4-voertuig is dat men de mogelijkheid heeft om op plekken te
komen, die voor andere mensen moeilijk te bereiken zijn.
Als men dit ook in de toekmst wil blijven doen, zal men zich dienen te realiseren dat dit uitsluitend
haalbaar is indien men zich bewust is van het feit dat er zo voorzichtig mogelijk moet worden omgegaan
met de natuur en het milieu.

Dit kunnen we (mede) bereiken door ons als 4x4 rijders STRAK aan een aantal regels te houden en
anderen, die deze regels niet respecteren, of aan wie deze regels nog niet bekend zijn, hierop te
attenderen.

Gezien het feit dat in de voorgaande jaren de beschikbaarheid van 4x4-terreinen, of mogelijkheden tot
het beoefenen van de 4x4-sport alleen maar zijn afgenomen, kan een STRAKKE naleving van de regels
van de "GROENE CODE" hierin verandering brengen!!

Wat velen zich niet realiseren is, dat het 4x4 rijden een recht is waar we erg zuinig op moeten zijn.
Als we onze 4x4-activiteiten niet bewust onderbouwen/ondergraven, wij daar de 4x4-mogelijkheden
voor de toekomst vernielen.

De FNTC heeft zich onder andere tot doel gesteld het imago van de 4x4-sport te verbeteren en door
het promoten van  de "GROENE CODE" wil men gemeentes en provincies ervan overtuigen dat het
intrekken en weigeren van vergunningen met betrekking tot plaatsen waar de 4x4-sport kan worden
beoefend, vaak niet terecht zijn geweest.

2. De Groene Code op een afgesloten terrein

 1. Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op,
 2. Rijd rusting en beheerst,
 3. Volg de aangegeven route,
 4. Ben je genoodzaakt een omleiding te volgen, vermijd de begroeide gedeelten,
 5. Veroorzaak geen onnodig lawaai,
 6. Laat geen rommel achter,
 7. Veroorzaak geen hinder voor andere bezoekers,
 8. Zorg dat uw auto vrij is van olie- en vetresten,
 9. Zorg bij reparaties te velde voor een vloeistofdichte ondergrond,
 10. Zorg bij het verlaten van het terrein dat de verlichting en nummerplaat voldoen aan de
  wettelijke eisen,
 11. Zorg er voor dat uw banden (modder) geen overlast bezorgen aan het overige wegverkeer.

3. De Groene Code op onverharde wegen

 1. Ga alleen daar rijden waar dit is toegestaan,
 2. Maak uitsluitend gebruik van bestaande routes,
  1. Belangrijk is je vooraf te oriënteren ( via landkaarten en/of informatie) op routes waar
   het 4x4 rijden is toegestaan.
  2. Wijk niet af van bestaande routes en ga beslist geen eigen routes creëren door van de
   bestaande routes af te gaan. Uw sporen zullen namelijk door anderen worden gevolgd,
   waardoor onnodige schade aan de natuur zal worden toegebracht.
 3. Respecteer de natuur en het milieu,
  1. Wees extra voorzichtig en schenk extra aandacht aan wild met jongen.
  2. Voorkom schade aan jonge gewassen (bomen en planten).
  3. Let op brandgevaar.
  4. Laat geen vuil achter in de natuur.
  5. Zorg dat uw auto vrij is van olie- en vetresten.
  6. Zorg bij reparaties te velde voor een vloeistofdichte ondergrond.
 4. Respecteer de rechten van derden,
  1. Open geen hekken e.d. die kennelijk tot doel hebben om passanten te weren.
 5. Respecteer de verkeersregels, verkeersborden, verkeerstekens en andere weggebruikers,
  1. Juist door het niet opvolgen van de basis verkeersregels ontstaan vaak irritaties van
   andere weggebruikers.
 6. Geef geen aanleiding tot overlast aan fietsers, wandelaars, ruiters, boeren en bewoners van de
  streek waar u doorheen rijdt,
  1. Geef, waar nodig, deze mensen extra ruite of verminder uw snelheid.
  2. Pas uw snelheid aan, voorkom onnodige stofwolken of opspattend water en/of modder.
  3. Veroorzaak geen hinder (o.a. geluidshinder) voor anderen.
  4. Een vriendelijke groet tijdens het passeren doet veel goed.